MMI Logo
MMI Logo Tekst
Na intern overleg heeft de vzw Musical Creation besloten om haar activiteiten stop te zetten. Er zullen dus in de toekomst geen workshops meer georganiseerd worden. We wensen iedereen te danken die in het verleden meewerkte of deelnam aan onze musical en crea workshops.

TOP